Základní informace o škole

Pražská konzervatoř, Na Rejdišti 1, 110 00 Praha 1
příspěvková organizace hl.m.Prahy zřízena usnesením RHMP č.550 z 3.4.2001
zapsaná v Rejstříku škol RED-IZO 600 0045 38
zapsaná v RARIS IČO :70837911.
telefon: 222 327 206, 222 321 833, fax: 222 326 406, e-mail: conserv@prgcons.cz
IZO: 000638242

Pověřenec pro ochranu osobních údajů.
Ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) byl pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO - data protection officer) jmenován:
PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D.,
e-mail: gdpr@skacelik.cz

Stručná charakteristika školy

Jde o šestiletou střední školu, poskytující úplné střední a vyšší odborné vzdělání v oborech dále uvedených. Studium je zakončeno absolutoriem. Kromě odborných praktických a teoretických předmětů se ve škole vyučují i předměty všeobecně vzdělávací, ovšem se specifickým zaměřením k budoucí profesi studenta. Žáci mohou ukončit studium také maturitou, nejdříve však po čtvrtém ročníku. Na škole vyučuje řada předních českých instrumentalistů, herců a zpěváků ale i někteří vysokoškolští pedagogové, zejména z AMU. Stále vzrůstá počet studentů přicházejících ze zahraničí.

  • Konzervatoř dnes
  • Zahraniční studenti

Přijímací zkoušky

V rámci přijímacích zkoušek se zjišťuje talent ke zvolenému oboru a dosud získané nástrojové (pěvecké, apod.) dovednosti uchazeče. Přihlíží se rovněž k prospěchu na škole odkud uchazeč přichází. Požadovaný minimální rozsah zkouškového repertoáru dle oborů najdete ZDE. Součástí přijímací zkoušky v hudebních a pěveckých oborech je též zkouška z hudební nauky. Požadované minimální požadavky najdete ZDE. Přijímací zkoušky probíhají v druhé polovině ledna. Přijímáme pouze uchazeče s ukončenou povinnou školní docházkou.

Datum podání přihlášek ke studiu
  • do 30. listopadu řediteli konzervatoře
Talentové zkoušky proběhnou ve 2. polovině ledna. Přihlášení uchazeči k nim budou písemně pozváni.

Výuka cizích jazyků

angličtina, němčina, italština.