Přijímací zkoušky

Pro přijímání ke studiu stanovuji přijímací řízení pro obory vzdělání s talentovou zkouškou:

82-44-M,P/01   Hudba
82-45-M,P/01   Zpěv
82-47-M,P/01   Hudebně dramatické umění

Forma vzdělávání: denní

Termín pro podání přihlášek ke studiu (1.kolo)

do 30. listopadu řediteli konzervatoře

Termín pro podání přihlášek ke studiu (2.kolo)

do 15. května řediteli konzervatoře

1. kolo talentových zkoušek probíhá od 20. do 30. ledna 2020. Pozvánky jsou zasílány nejpozději 14 dnů před konáním talentové zkoušky.

2. kolo talentových zkoušek proběhne 5. června 2020.


HUDBA

zaměření: skladba, skladba a aranžování, dirigování, klavír, varhany, cembalo, housle, viola, violoncello, kontrabas, harfa, flétna, zobcová flétna, barokní příčná flétna, hoboj, klarinet, fagot, saxofon, trubka, lesní roh, pozoun, tuba, akordeon, kytara, basová kytara, elektrická kytara, bicí nástroje

ZPĚV

zaměření: klasický zpěv, populární zpěv

HUDEBNĚ DRAMATICKÉ UMĚNÍ

zaměření: herectví


Počet skupin 1. ročníků:

kód oboru (KKOV) Název oboru maximální počet skupin
82-44-M,P/01 Hudba 3
82-45-M,P/01 Zpěv 1
82-47-M,P/01 Hudebně dramatické umění 1

Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení:

kód oboru (KKOV) Název oboru Nejvyšší možný počet uchazečů
82-44-M,P/01 Hudba 65
82-45-M,P/01 Zpěv 20
82-47-M,P/01 Hudebně dramatické umění 12

Obecné informace o přijímání ke vzdělávání do prvního ročníku

Ke vzdělávání do prvního ročníku Pražské konzervatoře se přijímají uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. Předchozí studium na ZUŠ není nutnou podmínkou.

Přijímací řízení se koná formou talentové zkoušky.

UPOZORNĚNÍ:

Přihláška k přijímacím zkouškám je ke stažení na této stránce (v horní části) a MÁ DVĚ STRANY

Žádáme zákonné zástupce nezletilých uchazečů (rodiče),aby laskavě na přihlášce ke studiu VŽDY uváděli:

  • svoje jméno a příjmení
  • svoji adresu
  • telefonní kontakt

Dále upozorňujeme,že na přihlášce nesmí chybět lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu na Pražské konzervatoři.


Talentová zkouška

se skládá v oborech hudby a zpěv (tedy kromě oboru herectví - hudebně dramatické umění)

ze dvou základních složek:
a) všeobecná hudební zkouška (všeobecná část)
b) praktický umělecký výkon v hlavním oboru (speciální část)