Bažantová Ivana, MgAMgA. IVANA BAŽANTOVÁ JANDOVÁ vystudovala Pražskou konzervatoř (E. Leichner), na níž se již od 3. ročníku zajímala o hru na cembalo. Tento obor absolvovala na AMU (1986 u G. Lukšaité Mrázkové) vedle studií na Vysokých hudebních školách ve Výmaru (G. Loth) a ve Vídni (G. Murray), posléze získala umělecké stipendium v Curychu (J. Sonnleitner). Stala se laureátkou domácích i zahraničních interpretačních soutěží (mj. Brugy 1989), účastnila se mnoha interpretačních kurzů doma i v zahraničí (J. Sonnleitner, Ch. Jaccottet, L. Rémy, J.v. Immersel, J. Ogg, Z.Růžičková aj.). Vyučovala a korepetovala pět let na Pardubické konzervatoři, od 1992 působí na Hudební fakultě AMU (teoretické i praktické předměty), od r. 2006 také na Pražské konzervatoři, kde se snažila prosadit historicky poučenou interpretaci a cembalo jako její podstatnou složku. Pravidelně koncertovala se souborem Continuo di Praga, spolupracovala se sólisty (J. Bárta, L. Fennelly, I. Partridge aj.), komorními soubory i domácími orchestry. V letech 1999 – 2003 působila v Belgii.