Foltýn Jaroslav, Mgr.Ze společných kořenů legendárního houslového pedagoga Otakara Ševčíka pochází také JAROSLAV FOLTÝN, odchovanec brněnské konzervatoře u Ševčíkova žáka Viktora Noppa a poté pražské AMU (1956 – 61) u koncertního mistra ČF Františka Daniela.

Jaroslav Foltýn působí od roku 1976 na Pražské konzervatoři a ač nikdy nebyl členem České filharmonie, přesto k ní „patří“ prostřednictvím svých žáků. V posledních deseti letech vyhráli konkurzy do ČF tito Foltýnovi absolventi: Petr Havlín, Veronika Jírů, Jitka Kokšová, Jiří Kubita, Daniela Razáková a Jiří Ševčík.

Významné jubileum oblíbeného pedagoga bylo pro jeho současné i bývalé studenty příležitostí k uspořádání koncertu na jeho počest, který se uskutečnil 17. října 2005 v Sukově síni Rudolfina. Vynikající pedagogické výsledky Jaroslava Foltýna jsou viditelné nejen na interpretačních soutěžích doma a v zahraničí (Kocianova houslová soutěž, Concertino Praga, Pražské jaro, Prague Junior Note, mezinárodní soutěže v Rakousku, Anglii, Italii, Japonsku, Lucembursku aj.) kde 22 jeho žáků získalo první ceny, 23 studentů obdrželo druhé ceny a 16 třetí ceny. Jeho absolventi jsou našimi předními hráči v komorních souborech (Zemlinsky Quartet, Škampovo kvarteto, Apollon Quartet, Kubelik Quartet, České noneto atd.) a uplatňují se ve všch pražských symfonických orchestrech jako členové i koncertní mistři (v Pražské komorní filharmonii a orchestru Národního divadla).