Lopuchovský Miroslav, Mgr.

vedoucí oddělení

Miroslav Lopuchovský je absolventem Pražské konzervatoře a AMU v Praze. Devět let působil v Symfonickém orchestru Čs. rozhlasu, od roku 1987 je profesorem hry na příčnou flétnu na Pražské konzervatoři, od roku 2006 vede oddělení dřevěných dechových nástrojů.
Koncertoval u nás i v cizině (Polsko, Německo, Itálie).
Od roku 1990 hrál řadu let v komorním souboru Continuo di Praga, dodnes se příležitostně věnuje sólovému hraní (nejčastěji s varhaníkem Josefem Popelkou).
Studoval také kompozici na Pražské konzervatoři u Jindřicha Felda a Ilji Hurníka.
V poslední době stále častěji pořádá hudební pořady pro mládež.