Razím Pavel

vedoucí oddělení

www: www.pavelrazim.com
Absolvent Vojenské konzervatoře v Roudnici nad Labem 1987
- Absolvent Konzervatoře Jaroslava Ježka 1994, profesor V. Žižka
- Studium u profesora M. Veselého
- Člen mnoha převážně jazzových souborů
- Stálá spolupráce s předními sólisty tuzemské jazzové scény
- Letitá zkušenost na postu orchestrálního hráče v dechových i symfonických orchestrech
- Velmi četná studiová práce a televizní natáčení