Hřebík Josef, Mgr.tel.: 222 321 837
e-mail: hrebik.josef@seznam.cz
www: www.prgcons.cz/old/hrebik.asp.htm
Absolvent Pražské konzervatoře (1998) u prof. Jana Průchy a Západočeské university v Plzni (2004) u prof. Jaroslava Vlacha
Od roku 2005 profesor hry na akordeon na Pražské konzervatoři
Vítěz soutěže konzervatoří v roce 1996 (kat. junior) a 1998 (kat. senior)
Laureát mezinárodní soutěže C.M.A. – Ourense, Španělsko (1999)
Sólový repertoár zaměřen zejména na českou soudobou akordeonovou literaturu a na barokní skladby přejaté z cembalové literatury
Spolupráce s houslistou Mgr. Janem Krejčím
Nahrávky pro Český rozhlas v Praze a v Plzni