Trojan Pavel, MgA.e-mail: trojan@prgcons.cz
www: www.paveltrojan.cz

Je absolventem Pražské konzervatoře /1982/ u prof. Ilji Hurníka a HAMU /1989/ u prof. Jiřího Pauera. Od roku 1986 je profesorem skladby a hudební teorie na Pražské konzervatoři, od roku 1992 zástupcem ředitele, od prosince 2004 ředitelem.

Je členem Společnosti českých skladatelů, předseda "Přítomnosti" – společnosti pro soudobou hudbu, místopředseda "Collegia 2001".

Jako hudební skladatel získal řadu ocenění, např. čestné uznání v soutěži "Generace 84" za Houslovou sonátu nebo 2. cenu za skladbu Musica per archi (Generace 86); jeho Koncert pro housle a orchestr byl vybrán do semifinále mezinárodní skladatelsko interpretační soutěže v Londýně The Concerto Prize 1990, jíž se zúčastnil spolu s houslistou Jaroslavem Svěceným.

Řada jeho skladeb je natočena v rozhlase a na CD a zazněla na festivalech soudobé hudby. Mnoho skladeb bylo povinnými kompozicemi významných interpretačních soutěží. Některé byly premiérovány v zahraničí, např. 1998 Astoriana, variace na téma Astora Piazzolly pro smyčcový orchestr, či orchestrální Pocta trentské katedrále, v Itálii.

Rozsáhlá Missa solemnis pro sóla, smíšený sbor, varhany a orchestr je věnována Univerzitě Karlově. Nastudování další Trojanovy vokálně instrumentální kompozice, jíž je opera – muzikál "Bylo nás pět" inspirovaná proslulým literárním dílkem Karla Poláčka, se ujala Dětská opera Praha a s úspěchem ji provedla v rámci hudebního festivalu Pražské jaro 2003 ve spolupráci s Pražskou konzervatoří. Jeho Cantabile a Capriccio pro housle a klavír, zkomponované v roce 2000 pro festival Mozertiana Iuventus, se již stalo repertoárovou skladbou.

Prorůstání tanečních prvků do vážné hudby, které se objevuje v řadě Trojanových kompozic z poslední doby, se výrazně projevilo v Tančícím kvartetu, které s úspěchem premiérovalo kvarteto Apollón na festivalu Doteky hudby a poezie v roce 2005. Pavel Trojan pracuje též v oblasti filmu, je např. autorem hudby k filmu Nepočestná režiséra J. Krejčíka.

Je stálým členem porot interpretačních či skladatelských soutěží (např. Hořovice 1996, Castelfidardo 1998, 2000, 2002, 2004). Je také autorem didaktické publikace Vybrané příklady z harmonie.