Soběhartová JitkaAbsolvovala Pražskou konzervatoř u profesorky Ludmily Bendlové, krátce působila v Hudebním divadle v Karlíně, odkud přešla do operního souboru Státního divadla v Ústí nad Labem. Během svého pětiletého angažmá zde vytvořila řadu významných rolí sopránového oboru českého i světového repertoáru –Smetanovu Mařenku (Prodaná nevěsta) a Jitku (Dalibor), Janáčkovu Bystroušku (Příhody lišky Bystroušky), Mozartovu Zuzanku (Figarova svatba), Adamovu Madeleinu (Postilión z Lonjumeau) ad.

Od roku 1981 hostovala v opeře Národního divadla v úloze Terinky (Dvořák: Jakobín), Katušky (Smetana: Čertova stěna) a Jitky. Členkou zdejšího souboru je od roku 1984. Zde svůj repertoár rozšířila např. o Pucciniho Musettu (Bohéma), Mozartovu Zerlinu a Donnu Elviru (Don Giovanni), Papagenu (Kouzelná flétna), Čajkovského Chloe (Piková dáma), Martinů Dinah (Trojí přání) a Mariken (Hry o Marii). V současné době zde vystupuje mj. jako Flora (Verdi: La traviata), Frasquita (Bizet: Carmen), Druhá dáma (Kouzelná flétna), Rychtářka (Janáček: Její pastorkyňa) a Hospodská (Smetana: Tajemství).

Bohatá je její koncertní činnost, v níž se zaměřuje především na hudbu komorní. Spolupracuje s gramofonovými firmami, rozhlasem a televizí (na videozáznam natočila s dirigentem Liborem Peškem v Rožmitále mši Jana Jakuba Ryby pro BBC, s dirigentem Peterem Tiborisem z USA Dvořákovo oratorium Svatební košile).

Na Pražské konzervatoři vyučuje od roku 2000. Od roku 2008 vykonává funkci vedoucí pěveckého oddělení.