Plechatý Miroslav, Mgr.Miroslav Plechatý začal svou hudební kariéru na Konzervatoři v Praze, kde studoval hru na klarinet u profesora Karla Dlouhého a později u profesora Jiřího Stárka. Po absolvování studia na AMU v Praze nastoupil jako klarinetista do Symfonického orchestru hl.m.Prahy FOK, kde působí dodnes. S orchestrem se zúčastnil řady velmi úspěšných koncertních turne po Japonsku, USA, a celé Evropě.

Pod vedením slavných světových dirigentů nahrál nespočet symfonických děl. Pod taktovkou dirigenta Maxima Šostakoviče natočil soubor stěžejních děl jeho otce - Complete Shostakovich symphonies.

Kromě klarinetu bravurně zvládá hru na příbuzné nástroje (es klarinet, bas klarinet a basetový roh).

Mimo svého domovského orchestru spolupracuje i s jinými hudebními tělesy: např. s Českou filharmonií, SOČRem, Sukovým komorním orchestrem.

Je vyhledávaným komorním hráčem. Působil v Novákově dechovém kvintetu, Triu Basetových rohů, spolupracoval s Pražským dechovým kvintetem a Rejcha kvintetem.

Natočil hudbu k řadě úspešných filmů a televizních pořadů. Zúčastnil se několika hudebních projektů: např. se skupinami Čechomor a Lucie.

Od roku 1997 působí jako pedagog na Konzervatoři v Praze, kde vyučuje hru na klarinet a vedlejší nástroje (bas klarinet, es klarinet a basetový roh).