Kydlíček Jakub , Mgr.Jakub Kydlíček vystudoval zobcovou flétnu ve třídě J. Brané na Konzervatoři v Plzni, kde nadále pokračuje ve studiu dirigování u prof. Jiřího Štrunce. Věnuje se rovněž studiím Blízkého východu a arabského jazyka (Filozofická fakulta Západočeské unierzity, stáže na Damascus university (Sýrie), Institute Bourguiba (Túnis) a MZV ČR).
Je absolventem řady mistrovských kurzů (Orpheon Academy, Letní škola staré hudby), konzultoval u předních profesorů v oboru - C.van Heerden, A. Solomon, P. Holtslag, B. Honig, K. de Witt, Th. van Baarsel, P. Leenhouts či H. ter Schegget.
Coby hráč na zobcovou flétnu se podílel nařadě projektů v oblasti staré hudby a vystupoval mj. se soubory Foscarina, Concerto Aventino, Symfonický orchestr konzervatoře Plzeň, Collegium 1704, Pražský barokní soubor, Collegium Marianum, Ritornello, Harmonia delectabilis, … Jako dirigent nastudoval např. Magnificat J. S. Bacha či Requiem W. A. Mozarta. V oblasti zobcové flétny se soustředí zejména na italský repertoár 17. století, problematiku afektové teorie a improvizaci.
Od roku 2008 je vyučujícím oboru "Hra na zobcovou flétnu" na Pražské konzervatoři. Kromě zobcové flétny se věnuje i hře na barokní hoboj.