Douša Eduard, doc. Mgr., Ph.D.tel.: 222 326 406
e-mail: dousa@prgcons.cz
Hudební skladatel, pedagog, publicista a organizátor. Absolvent kompozice a postgraduálního kurzu hudební teorie na HAMU v Praze a doktorského studia v oboru hudební teorie – pedagogika na Universitě Karlově v Praze (disertační práce na téma Instrumentální tvorba pro děti a mládež českých skladatelů v letech 1945 – 1995). Pedagogicky působí na Pražské konzervatoři a na Ústavu hudební vědy FF UK.

Ve své kompoziční práci se věnuje zejména instrumentální tvorbě (např. 2 sonáty pro klavír, Sonáta pro varhany, Smyčcový kvartet "Lamentationes", Concertino pro housle a orchestr, Koncert pro trubku a orchestr, Tři koncertní kusy pro akordeon, kytaru, housle a smyčce, Koncert pro 4 saxofony a orchestr aj.

Z vokální tvorby pak možno uvést Kantátu pro baryton, recitaci, sbor a komorní orchestr "Síla myšlenky" na rektorský inaugurační proslov M. J. Husa na Universitě Karlově v roce 1409, písňový cyklus "Písně pro kmotřičku", řadu dětských sborů a instrumentálních skladeb pro děti apod.

Píše též scénické hudby, hudby ke cvičení, uplatňuje se jako recenzent v hudebních časopisech, publikuje odborné články a studie, spolupracuje s Českým rozhlasem, kde byla natočena řada jeho skladeb. Některé jeho skladby byly oceněny na soutěžích (např. Sonatina pro klarinet a klavír, Radovánky pro dětský sbor a klavír, Malí sportovci – písničky pro děti či Rapsodická ouvertura pro velký orchestr). Jeho skladby vycházejí na nosičích i tiskem např. ve vydavatelství Bärenreiter, AP inc. (USA), Haas (SRN), Rondo (ČR), Panton (ČR) aj.

V současné době je též předsedou správní tady Nadace OSA, která systematicky podporuje nekomerční hudební aktivity všech žánrů, kde je prezentována současná česká tvorba. Je též členem výboru Přítomnosti a sdružení Collegium 2001.