Vojtíšek Martin, Mgr.Na hudební fakultě AMU v Praze absolvoval (1969–74) hru na klavír pod vedením Ilony Štěpánové-Kurzové. Vedle toho soukromě studoval skladbu u Karla Janečka.
Je vyhledávaným a uznávaným interpretem zejména díla Fryderyka Chopina a Vítězslava Nováka, jehož kompletní klavírní tvorbu nahrál a vydal na několika CD.
Jako skladatel se zaměřuje převážně na psaní komorní hudby, a to instrumentální i vokální (zde pouze výběr): Zahradník, 3 písně na verše Rabíndranátha Thákura pro soprán a symfonický orchestr, Sonáta pro klavír (1980), Trio pro flétnu, violoncello a klavír (2000), Sonáta pro housle a klavír, Sonáta pro flétnu a klavír, Čtyři písně na verše staré čínské poesie pro soprán a klavír, Sedm bagatel pro kytaru (2000).
Kromě klavírní hry a skladby se Martin Vojtíšek věnuje také pedagogické činnosti. Jako lektor se od poloviny 80. let pravidelně účastní mezinárodních klavírních interpretačních kurzů v Německu, Francii a Holandsku.