Beníšková Pellantová Drahomíra, MgA.e-mail: drahapell@seznam.cz
Vystudovala klavír a hru na cembalo na pražské konzervatoři u prof. Topinky, poté klavír na Akademii múzických umění ve třídě prof. Josefa Paleníčka. Své studium rozšířila několikrát na mistrovských hudebních kursech v německém Weimaru a na dvouměsíční akademii v Sienně ve třídě Sequera Costy.
Od roku 1981 byla korepetitorkou na Pražské konzervatoři a zároveň pedagogem sólového klavíru na konzervatoři v Teplicích.
V letech 1986-89 a 1990-1993 Drahomíra Pellantová působila pedagogicky na hudební konzervatoři v Japonsku (Nagoya, Kanazawa), kde mimo jiné koncertovala jako sólistka.
Od r. 1993 je profesorkou obligátního klavíru na Pražské konzervatoři a jako cembalistka působí v několika komorních sdruženích se kterými vystupuje i v zahraničí jako např. ve Španělsku, Finsku, Holandsku, Řecku, Německu. Participovala na nahrávkách několika hudebních CD.
Vyučovací jazyky: němčina, angličtina, ruština, částečně japonština.