Kaňka Aleš, MgA.

statutární zástupce ředitele - koncertní činnost, mezinárodní kontakty, zahraniční studenti, dislokace výuky

tel.: 222 325 395
e-mail: kanka@prgcons.cz

Pochází ze známé pražské hudební rodiny. Hudební vzdělání získal na Pražské konzervatoři (obor klavír, ve třídě prof. Valentiny Kameníkové) a na hudební fakultě AMU v Praze (ve třídě Prof. Františka Raucha). V r. 1982 mu byla udělena 2.cena na Smetanovské klavírní soutěži. Ještě v době studia, v roce 1984, začal pracovat na Pražské konzervatoři jako instrumentální korepetitor. V této době byl členem klavírního tria, společně se svými dvěma bratry a vystupoval také jako komorní partner s jinými instrumentalisty. Deset let spolupracoval s barytonistou P.Matuszkem, se kterým nahrál několik rozhlasových snímků a kompaktních disků (zejména s hudbou tzv. terezínských autorů a hudbou 20. století). Od r. 1992 vykonává na Pražské konzervatoři funkci zástupce ředitele.