Kaňka Aleš, MgA.e-mail: kanka@prgcons.cz

Pochází z pražské hudební rodiny. Vzdělání získal na Pražské konzervatoři (obor klavír, ve třídě prof. Valentiny Kameníkové) a na hudební fakultě AMU v Praze (ve třídě Prof. Františka Raucha). V r. 1982 mu byla udělena 2.cena na Smetanovské klavírní soutěži. Ještě v době studia, v roce 1984, začal pracovat na Pražské konzervatoři jako korepetitor. V této době byl členem klavírního tria, společně se svými dvěma bratry a vystupoval také jako komorní partner s jinými instrumentalisty. Od r. 1992 vykonává na Pražské konzervatoři funkci zástupce ředitele.