Maxián František, MgA.



e-mail: maxian@prgcons.cz
absolvoval Pražskou konzervatoř a Akademii múzických umění v Praze (prof. Valentina Kameníková, prof. František Rauch), v roce 1971 studoval v rámci mistrovských kurzů u Paula Badury - Skody ve Vídni.
Jako každý startující klavírista vydobyl si nejprve řadu laureátských titulů: 1967 v mezinárodní Smetanovské soutěži v Hradci Králové, 1971 a 1973 v Interpretačních soutěžích ministerstva kultury ČR.
Zkušenosti doplnily jeho zahraniční zájezdy do všech zemí Evropy. Od roku 1987 se pravidelně vrací do USA, kde mimo jiné provedl Dvořákův a Fišerův klavírní koncert.
Z početných vystoupení v ČR připomínáme koncerty a nahrávky s Českou filharmonií, Pražskými symfoniky, Státní filharmonií v Brně, Janáčkovou filharmonií v Ostravě a s řadou dalších orchestrálních i komorních těles.
Hudební předpoklady si přinesl František Maxián již z rodiny: otec (stejného jména) byl vynikajícím klavírním virtuosem a profesorem Pražské konzervatoře i Akademie múzických umění v Praze, matka zpěvačkou.
Řadou podnětů a inspirací obohatilo jeho život osobní přátelství se Svjatoslavem Richterem, Garrickem Ohlssonem, Paulem Badurou - Skodou, dále s mnoha skladateli a též s umělci jiných profesí.
Maxián je v nejširším slova smyslu múzický typ niterného založení. Promítá se to nejen do osobité dramaturgie jeho koncertů (výrazný podíl soudobé tvorby, volba nekonvenčních programových sestav), ale i do interpretace, charakterizované výrazovou intenzitou, schopností absolutní koncentrace a osobní angažovaností vůči zvolenému repertoáru. Všechny tyto rysy v Maxiánově projevu dále zrají a stále sympatičtěji vyhraňují jeho tvůrčí typ.
František Maxián je též předsedou dozorčí rady Nadace Život umělce, členem dozorčí rady společnosti Intergram a členem správní rady Nadace Český hudební fond.
Vyučovací jazyk: čeština, angličtina, ruština