Budovy

Celkem fotografií: 10


Pražská konzervatoř a panorama Prahy

Hlavní budova školy v ul. Na Rejdišti

Hlavní budova školy v ul. Na Rejdišti

Pálffyovský palác od zahrad Pražského hradu

Terasa Pálffyovského paláce

Schodiště Pálffyovského paláce

Koncertní sál Pálffyovského paláce

Bufet v hlavní budově Na Rejdišti

učebna na půdě hlavní budovy

Odhalení busty Antonína Dvořáka