Seznam oddělení Pražské konzervatoře

 • SKLADBA
  vedoucí oddělení Mgr. Jiří Gemrot
  Eduard Douša, Jiří Gemrot, Miloš Štědroň, Pavel Trojan

 • DIRIGOVÁNÍ
  vedoucí oddělení Mgr. Miriam Němcová
  Jakub Dvořáček, Hynek Farkač, Miriam Němcová, Jana Raiterová, Pavel Trojan, jun, Jakub Zicha

 • KLAVÍR
  vedoucí oddělení MgA. Milan Langer
  Eva Boguniová, Petr Jiříkovský, Ivo Kahánek, Martin Kasík, Jiří Kollert, Milan Langer, Libor Nováček, Jiří Pazour, Michal Rezek, Adam Skoumal

 • VARHANY a CEMBALO
  vedoucí oddělení MgA. Josef Popelka
  Ivana Bažantová, Petr Čech, Jan Kalfus, Edita Keglerová, Jana Macharáčková, Josef Popelka

 • KLASICKÝ ZPĚV
  vedoucí oddělení MgA. Ludmila Nováková
  Marcela Benoniová, Zbyněk Brabec, Monika Brychtová, Dana Burešová, Tomáš Hála, Jana Holmanová, Jiří Kotouč, Jiří Kubík, Augustin Kužela, Zuzana Lászlóová, Václav Loskot, Pavel Matyáš, Lenka Navrátilová, Ludmila Nováková, Simona Procházková, Valentin Prolat, Gustav Skála, Jitka Soběhartová, Anna Todorová, Yvona Votavová - Škvárová, Jitka Vydrová

 • SMYČCOVÉ NÁSTROJE
  vedoucí oddělení MgA. Dana Vlachová
  Karel Doležal, Jiří Fišer, Jaroslav Foltýn, Michal Foltýn, Lydie Härtelová, Petr Holman, Chuhei Iwasaki, Michal Kaňka, Radim Kresta, Radek Křižanovský, Pavel Kudelásek, Jaroslav Kulhan, Libor Mašek, Hana Mullerová, Petr Nouzovský, Jitka Nováková, Jindřich Pazdera, Miroslav Petráš, Jiří Rajniš, Radim Sedmidubský, František Souček, Ludmila Štětinová, Tomáš Strašil, Renata Strašrybková, Jiří Valenta, Pavel Verner, Dana Vlachová, Jiří Vodička, Tomáš Vybíral

 • DŘEVĚNÉ DECHOVÉ NÁSTROJE
  vedoucí oddělení Mgr. Miroslav Lopuchovský
  Vladislav Borovka, Ludmila Darjanin Peterková, Pavel Fiedler, Tomáš Františ, Jan Hoďánek, Lukáš Kořínek, Jakub Kydlíček, Miroslav Lopuchovský, Jan Novotný, Roman Novotný, Jan Ostrý, Miroslav Plechatý, Milan Polák, Jan Riedlbauch, Ondřej Roskovec, Michaela Roubalová, Jana Ryšková, Pavel Škrna, Jan Thuri, Pavel Tylšar, Michael Verner

 • ŽESŤOVÉ NÁSTROJE
  vedoucí oddělení Mgr. Josef Šimek
  Zdeněk Divoký, Václav Ferebauer, Jaroslav Halíř, Petr Hernych, Miroslav Kejmar, Karel Malimánek, Jiří Šedivý, Josef Šimek, Jana Švadlenková

 • BICÍ NÁSTROJE
  vedoucí oddělení Pavel Razím
  Petr Holub, Radek Krampl, Václav Mazáček, Pavel Razím, Pavel Rehberger, Oldřich Šatava, Rudolf Výborný

 • AKORDEON
  vedoucí oddělení Mgr. Ladislav Horák
  Ladislav Horák, Josef Hřebík, Jiří Lukeš

 • KYTARA
  vedoucí oddělení Mgr. Václav Kučera, ArtD.
  Václav Kučera, Jaroslav Novák, Lukáš Štěpánek, Patrick Vacík

 • HUDEBNĚ DRAMATICKÉ ODDĚLENÍ
  Vedoucí oddělení Ilona Svobodová
  Karel Basák, Vladislav Beneš, Radek Brož, Eliška Burkert Nezvalová , Marta Cihelníková, Michaela Doláková, Magdaléna Gracerová Chrzová, Adéla Hájková, Aleš Háva, Dita Hořínková Vích, Martin Hruška, Kateřina Iváková, Jan Ježek, Petra Kohoutová, Zuzana Koliandrová, Dita Konášová, Libuše Králová, Ivan Krob, František Laurin, Kateřina Macháčková, Ivana Mikulčíková, Monika Nováková, Petr Pachl, Jan Potměšil, Jana Potočková, Alena Průchová, Eva Režnarová, Alena Rychetská, Jakub Šafr, Pavel Šimák, Vanda Švarcová, Ilona Svobodová, Věra Tichá, Tomáš Trapl, Tomáš Turek, Jakub Urban, Eva Vaňková, Zdeněk Vejvoda, Kateřina Vlková

 • ODDĚLENÍ POPULÁRNÍ HUDBY
  vedoucí oddělení Mgr. Jana Balašová Trčková
  Jana Balašová Trčková, Peter Binder, Martin Blažek, Jiří Březík, Eva Deáková, Radan Dolejš, Vladimír Figar, Radka Fišarová, Hana Fryčová, Ludmila Genzerová, Alena Grillová Tesařová, Vítězslav Hádl, Adéla Hájková, Dita Konášová, Ludmila Nopová, Petr Ožana, Lukáš Pečenka, Taťána Roskovcová, Vít Sázavský, David Solař, Josef Štágr, Kateřina Steinerová, Karel Štolba, Eva Svobodová, Pavel Vaněk, Vlasta Žehrová

 • POVINNÝ KLAVÍR
  vedoucí oddělení Karel Prokop
  Drahomíra Beníšková, Aneta Dorůžková-Majerová, Eva Doušová, Jiří Holeňa, Jana Hrušková, Eva Koďousková, Jiří Kollert, Michaela Lábová, František Maxián, Radomír Melmuka, Jana Nácovská, Jelena Nosková, Karel Prokop, Martin Rada, Zora Štalmachová, Martin Vojtíšek

 • INSTRUMENTÁLNÍ KOREPETICE
  vedoucí oddělení Miroslava Trnková
  Daniela Foltýnová, Hana Forsterová, Alena Grešlová, Martina Hájková, Helena Holubová, Silvie Ježková, Ludmila Juránková, Aleš Kaňka, Hana Kimelová, Miloslava Machová, Jarmila Panochová, Michaela Prokopová, Miroslava Trnková

 • ODBORNÁ HUDEBNÍ TEORIE
  vedoucí oddělení PaedDr. Veronika Hoslová
  Hanuš Bartoň, Alexandros Charalambidis, Jan Dřízal, Jitka Gemrotová, Veronika Höslová, Jaromír Kazda, Tomáš Krejča, Terezie Minářová Výborná Ph.D., Roman Mlejnek, Miroslav Mužík, Iva Nevoralová, Michal Novenko, Ondřej Novotný, Jiří Pazour, Magdaléna Saláková, Martin Šochman, Miloš Štědroň, Marek Valášek, Lukáš Vendl, Karel Veverka, Tereza Vyplelová Machová

 • VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚTY A CIZÍ JAZYKY
  vedoucí oddělení Mgr. Karla Kubíčková
  Vojtěch Čurda, Denise Daine, Klára Dolejšová, Markéta Halířová, Magda Hrnčířová, Michael Kňažko, Eva Králová, Karla Kubíčková, Vladimíra Míchalová, Terezie Minářová Výborná Ph.D., Markéta Šimonová, Lenka Strnadová, Terezie Švarcová, Berta Svobodová, David Urbánek