Seznam oddělení Pražské konzervatoře

 • SKLADBA
  vedoucí oddělení Mgr. Otomar Kvěch
  Eduard Douša, Jiří Gemrot, Ondřej Kukal, Otomar Kvěch, Pavel Trojan

 • DIRIGOVÁNÍ
  vedoucí oddělení Mgr. Miriam Němcová
  Hynek Farkač, Chuhei Iwasaki, Miroslav Košler, Miriam Němcová, Jana Raiterová, Jakub Zicha

 • KLAVÍR
  vedoucí oddělení MgA. Milan Langer
  Eva Boguniová, Petr Jiříkovský, Ivo Kahánek, Martin Kasík, Milan Langer, Libor Nováček, Jiří Pazour, Michal Rezek, Adam Skoumal

 • VARHANY a CEMBALO
  vedoucí oddělení Prof. Jan Hora
  Ivana Bažantová, Jan Hora, Jan Kalfus, Edita Keglerová, Jana Macharáčková, Josef Popelka

 • KLASICKÝ ZPĚV
  vedoucí oddělení Jitka Soběhartová
  Marcela Benoniová, Zbyněk Brabec, Monika Brychtová, Dana Burešová, Eva Deáková, Tomáš Hála, Jiří Kotouč, Jiřina Krystlíková - Marková, Jiří Kubík, Augustin Kužela, Zuzana Lászlóová, Václav Loskot, Pavel Matyáš, Lenka Navrátilová, Jiřina Přívratská, Valentin Prolat, Jitka Soběhartová, Brigita Šulcová, Yvona Votavová - Škvárová, Jitka Vydrová

 • SMYČCOVÉ NÁSTROJE
  vedoucí oddělení MgA. Karel Doležal
  Karel Doležal, Jiří Fišer, Jaroslav Foltýn, Lydie Härtelová, Petr Holman, Michal Kaňka, Radim Kresta, Radek Křižanovský, Pavel Kudelásek, Jaroslav Kulhan, Libor Mašek, Jitka Nováková, Jindřich Pazdera, Miroslav Petráš, Jiří Rajniš, František Souček, Ludmila Štětinová, Tomáš Strašil, Renata Strašrybková, Jiří Valenta, Pavel Verner, Dana Vlachová, Jiří Vodička, Tomáš Vybíral

 • DŘEVĚNÉ DECHOVÉ NÁSTROJE
  vedoucí oddělení Mgr. Miroslav Lopuchovský
  Martina Bernášková, Pavel Fiedler, Tomáš Františ, Jan Hoďánek, Lukáš Kořínek, Jakub Kydlíček, Miroslav Lopuchovský, Darjanin Peterková Ludmila, Jan Mach, Jan Novotný, Roman Novotný, Jan Ostrý, Miroslav Plechatý, Milan Polák, Jan Riedlbauch, Ondřej Roskovec, Jana Ryšková, Pavel Škrna, Jan Thuri, Pavel Tylšar, Michael Verner

 • ŽESŤOVÉ NÁSTROJE
  vedoucí oddělení Mgr. Josef Šimek
  Zdeněk Divoký, Václav Ferebauer, Petr Hernych, Jiří Jaroněk, Miroslav Kejmar, Karel Malimánek, Jiří Šedivý, Josef Šimek, Jana Švadlenková, Bedřich Tylšar, Ferebauer Václav

 • BICÍ NÁSTROJE
  vedoucí oddělení Pavel Razím
  Milan Adamec, Petr Holub, Radek Krampl, Václav Mazáček, Pavel Razím, Oldřich Šatava, Rudolf Výborný

 • AKORDEON
  vedoucí oddělení Mgr. Ladislav Horák
  Ladislav Horák, Josef Hřebík, Jiří Lukeš

 • KYTARA
  vedoucí oddělení Mgr. Václav Kučera, ArtD.
  Václav Kučera, Petr Paulů, Patrick Vacík

 • HUDEBNĚ DRAMATICKÉ ODDĚLENÍ
  Vedoucí oddělení Eliška Burkert Nezvalová
  Karel Basák, Vladislav Beneš, Vlastimil Bičík, Ludmila Bílková, Marta Cihelníková, Michaela Doláková, Lenka Glässnerová, Adéla Hájková, Aleš Háva, Kateřina Iváková, Petra Kohoutová, Zuzana Koliandrová, Dita Konášová, Libuše Králová, Ivan Krob, František Laurin, Václav Lautner, Kateřina Macháčková, Doláková Michaela, Ivana Mikulčíková, Eliška Nezvalová Burket, Jaroslav Novák, Ondřej Novotný, Petr Pachl, Jana Paulová, Pavel Peřt, Jan Potměšil, Jana Potočková, Alena Průchová, Jiří Reidinger, Eva Režnarová, Alena Rychetská, Jiří Schoenbauer, Lukáš Štěpánek, Vanda Švarcová, Ilona Svobodová, Věra Tichá, Tomáš Trapl, Tomáš Turek, Eva Vaňková, Zdeněk Vejvoda, Kateřina Vlková, Feng-Jün Vojtová, Petr Zámostný

 • ODDĚLENÍ POPULÁRNÍ HUDBY
  vedoucí oddělení Lída Nopová
  Jana Balašová Trčková, Jiří Březík, Eva Deáková, Hana Fryčová, Ludmila Genzerová, Alena Grilová, Vítězslav Hádl, Leona Machálková, Ludmila Nopová, Vít Sázavský, Gustav Skála, David Solař, Josef Štágr, Karel Štolba, Eva Svobodová, Pavel Vaněk, Věra Veselá, Pavel Větrovec, Naďa Wepperová, Petar Zapletal, Vlasta Žehrová

 • POVINNÝ KLAVÍR
  vedoucí oddělení Karel Prokop
  Eva Doušová, Jiří Holeňa, Jana Hrušková, Eva Koďousková, Jiří Kollert, Michaela Lábová, Aneta Majerová, František Maxián, Radomír Melmuka, Jana Nácovská, Jelena Nosková, Drahomíra Pellantová, Karel Prokop, Martin Rada, Zora Štalmachová, Martin Vojtíšek

 • INSTRUMENTÁLNÍ KOREPETICE
  vedoucí oddělení Miroslava Trnková
  Eva Doušová, Daniela Foltýnová, Hana Forsterová, Martina Hájková, Jana Holmanová, Helena Holubová, Silvie Ježková, Aleš Kaňka, Edita Keglerová, Hana Kimelová, Miloslava Machová, Nátálie Marfincová, Eva Matošková, Jarmila Panochová, Michaela Prokopová, Marek Šedivý, Vojtěch Spurný, Miroslava Trnková

 • ODBORNÁ HUDEBNÍ TEORIE
  vedoucí oddělení MgA. Petr Čech
  Hanuš Bartoň, Petr Čech, František Fiala, Jitka Gemrotová, Veronika Höslová, Jaromír Kazda, Ladislava Lojdová, Jiří Lukeš, Terezie Minářová Výborná, Roman Mlejnek, Michal Novenko, Jiří Pazour, Bohuslav Řehoř, Miloš Štědroň, Miroslav Střelák, Marek Valášek, Marek Valášek, Lukáš Vendl, Karel Veverka, Tereza Vyplelová

 • VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚTY A CIZÍ JAZYKY
  vedoucí oddělení Mgr. Karla Kubíčková
  Jan Balažík, Ivo Bartoš, Vojtěch Čurda, Denise Daine, Klára Dolejšová, Magda Hrnčířová, Michael Kňažko, Eva Králová, Marie Kronbergerová, Karla Kubíčková, Jarmila Kulíšková, Vladimíra Míchalová, Terezie Minářová Výborná, Barbora Moravcová, Miroslav Mužík, Lenka Novotná, Markéta Šimonová, Terezie Švarcová, Berta Svobodová