Seznam oddělení Pražské konzervatoře

 • SKLADBA
  vedoucí oddělení Mgr. Otomar Kvěch
  Eduard Douša, Jiří Gemrot, Ondřej Kukal, Otomar Kvěch, Pavel Trojan

 • DIRIGOVÁNÍ
  vedoucí oddělení Mgr. Miriam Němcová
  Jakub Dvořáček, Hynek Farkač, Chuhei Iwasaki, Miroslav Košler, Miriam Němcová, Jana Raiterová, Jakub Zicha

 • KLAVÍR
  vedoucí oddělení MgA. Milan Langer
  Eva Boguniová, Veronika Bohmová, Petr Jiříkovský, Ivo Kahánek, Martin Kasík, Milan Langer, Libor Nováček, Jiří Pazour, Michal Rezek, Adam Skoumal

 • VARHANY a CEMBALO
  vedoucí oddělení MgA. Josef Popelka
  Ivana Bažantová, Jan Kalfus, Edita Keglerová, Jana Macharáčková, Josef Popelka

 • KLASICKÝ ZPĚV
  vedoucí oddělení MgA. Zbyněk Brabec
  Marcela Benoniová, Zbyněk Brabec, Monika Brychtová, Dana Burešová, Tomáš Hála, Jana Holmanová, Jiří Kotouč, Jiří Kubík, Augustin Kužela, Zuzana Lászlóová, Václav Loskot, Pavel Matyáš, Lenka Navrátilová, Jiřina Přívratská, Valentin Prolat, Tomáš Šimerda, Jitka Soběhartová, Brigita Šulcová, Anna Todorová, Yvona Votavová - Škvárová, Jitka Vydrová

 • SMYČCOVÉ NÁSTROJE
  vedoucí oddělení MgA. Karel Doležal
  Karel Doležal, Jiří Fišer, Jaroslav Foltýn, Lydie Härtelová, Petr Holman, Michal Kaňka, Radim Kresta, Radek Křižanovský, Pavel Kudelásek, Jaroslav Kulhan, Libor Mašek, Hana Mullerová, Jitka Nováková, Jindřich Pazdera, Miroslav Petráš, Jiří Rajniš, František Souček, Ludmila Štětinová, Tomáš Strašil, Renata Strašrybková, Jiří Valenta, Pavel Verner, Dana Vlachová, Jiří Vodička, Tomáš Vybíral

 • DŘEVĚNÉ DECHOVÉ NÁSTROJE
  vedoucí oddělení Mgr. Miroslav Lopuchovský
  Vladislav Borovka, Ludmila Darjanin Peterková, Pavel Fiedler, Tomáš Františ, Jan Hoďánek, Lukáš Kořínek, Jakub Kydlíček, Miroslav Lopuchovský, Jan Novotný, Roman Novotný, Jan Ostrý, Miroslav Plechatý, Milan Polák, Jan Riedlbauch, Ondřej Roskovec, Michaela Roubalová, Jana Ryšková, Pavel Škrna, Jan Thuri, Pavel Tylšar, Michael Verner

 • ŽESŤOVÉ NÁSTROJE
  vedoucí oddělení Mgr. Josef Šimek
  Zdeněk Divoký, Václav Ferebauer, Petr Hernych, Jiří Jaroněk, Miroslav Kejmar, Karel Malimánek, Jiří Šedivý, Josef Šimek, Jana Švadlenková

 • BICÍ NÁSTROJE
  vedoucí oddělení Pavel Razím
  Milan Adamec, Petr Holub, Radek Krampl, Václav Mazáček, Pavel Razím, Oldřich Šatava, Rudolf Výborný

 • AKORDEON
  vedoucí oddělení Mgr. Ladislav Horák
  Ladislav Horák, Josef Hřebík, Jiří Lukeš

 • KYTARA
  vedoucí oddělení Mgr. Václav Kučera, ArtD.
  Eliška Holá, Tomáš Honěk, Václav Kučera, Jaroslav Novák, Lukáš Štěpánek, Patrick Vacík

 • HUDEBNĚ DRAMATICKÉ ODDĚLENÍ
  Vedoucí oddělení Eliška Burkert Nezvalová
  Karel Basák, Vladislav Beneš, Radek Brož, Eliška Burkert Nezvalová , Marta Cihelníková, Michaela Doláková, Marie Doležalová, Adéla Hájková, Aleš Háva, Dita Hořínková, Martin Hruška, Kateřina Iváková, Jan Ježek, Karolína Kalinová, Petra Kohoutová, Zuzana Koliandrová, Dita Konášová, Libuše Králová, Ivan Krob, František Laurin, Václav Lautner, Kateřina Macháčková, Petr Mančal, Ivana Mikulčíková, Ondřej Novotný, Petr Pachl, Pavel Peřt, Jana Potočková, Alena Průchová, Eva Režnarová, Alena Rychetská, Jakub Šafr, Ondřej Šrámek , Kateřina Steinerová, Vanda Švarcová, Věra Tichá, Tomáš Trapl, Tomáš Turek, Jakub Urban, Eva Vaňková, Zdeněk Vejvoda, Kateřina Vlková

 • ODDĚLENÍ POPULÁRNÍ HUDBY
  vedoucí oddělení Lída Nopová
  Jana Balašová Trčková, Miriam Bayle, Martin Blažek, Jiří Březík, Eva Deáková, Vladimír Figar, Hana Fryčová, Ludmila Genzerová, Alena Grillová Tesařová, Vítězslav Hádl, Ludmila Nopová, Taťána Roskovcová, Vít Sázavský, Gustav Skála, David Solař, Josef Štágr, Kateřina Steinerová, Karel Štolba, Eva Svobodová, Pavel Vaněk, Věra Veselá, Vlasta Žehrová

 • POVINNÝ KLAVÍR
  vedoucí oddělení Karel Prokop
  Eva Doušová, Jiří Holeňa, Jana Hrušková, Eva Koďousková, Jiří Kollert, Michaela Lábová, Aneta Majerová, František Maxián, Radomír Melmuka, Jana Nácovská, Jelena Nosková, Drahomíra Pellantová, Karel Prokop, Martin Rada, Zora Štalmachová, Martin Vojtíšek

 • INSTRUMENTÁLNÍ KOREPETICE
  vedoucí oddělení Miroslava Trnková
  Daniela Foltýnová, Hana Forsterová, Martina Hájková, Helena Holubová, Silvie Ježková, Aleš Kaňka, Hana Kimelová, Miloslava Machová, Eva Matošková, Jarmila Panochová, Michaela Prokopová, Vojtěch Spurný, Miroslava Trnková

 • ODBORNÁ HUDEBNÍ TEORIE
  vedoucí oddělení PaedDr. Veronika Hoslová
  Hanuš Bartoň, Petr Čech, Alexandros Charalambidis, Jan Dřízal, Jitka Gemrotová, Veronika Höslová, Jaromír Kazda, Roman Mlejnek, Miroslav Mužík, Iva Nevoralová, Michal Novenko, Jiří Pazour, Magdaléna Saláková, Miloš Štědroň, Marek Valášek, Lukáš Vendl, Karel Veverka, Tereza Vyplelová Machová

 • VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚTY A CIZÍ JAZYKY
  vedoucí oddělení Mgr. Karla Kubíčková
  Vojtěch Čurda, Denise Daine, Klára Dolejšová, Magda Hrnčířová, Michael Kňažko, Eva Králová, Karla Kubíčková, Vladimíra Míchalová, Lenka Novotná, Markéta Šimonová, Terezie Švarcová, Berta Svobodová, David Urbánek