Seznam oddělení Pražské konzervatoře

 • SKLADBA
  vedoucí oddělení Mgr. Jiří Gemrot
  Eduard Douša, Jiří Gemrot, Miloš Štědroň, Pavel Trojan

 • DIRIGOVÁNÍ
  vedoucí oddělení Mgr. Miriam Němcová
  Jaroslav Brych, Jakub Dvořáček, Miriam Němcová, Jana Raiterová, Pavel Trojan, jun, Jakub Zicha

 • KLAVÍR
  vedoucí oddělení MgA. Milan Langer
  Eva Boguniová, Petr Jiříkovský, Ivo Kahánek, Martin Kasík, Jiří Kollert, Milan Langer, Libor Nováček, Jiří Pazour, Michal Rezek, Adam Skoumal

 • VARHANY a CEMBALO
  vedoucí oddělení MgA. Josef Popelka
  Ivana Bažantová, Petr Čech, Jan Kalfus, Edita Keglerová, Jana Macharáčková, Josef Popelka, Lukáš Vendl

 • KLASICKÝ ZPĚV
  vedoucí oddělení MgA. Ludmila Nováková
  Marcela Benoniová, Zbyněk Brabec, Monika Brychtová, Dana Burešová, Tomáš Hála, Jiří Kotouč, Jiří Kubík, Augustin Kužela, Zuzana Lászlóová, Václav Loskot, Pavel Matyáš, Lenka Navrátilová, Ludmila Nováková, Simona Procházková, Valentin Prolat, Jitka Soběhartová, Magdalena Švecová, Anna Todorová, Yvona Votavová - Škvárová, Jana Vychodilová, Jitka Vydrová

 • SMYČCOVÉ NÁSTROJE
  vedoucí oddělení MgA. Dana Vlachová
  Jiří Fišer, Jaroslav Foltýn, Michal Foltýn, Lydie Härtelová, Petr Holman, Chuhei Iwasaki, Michal Kaňka, Radim Kresta, Radek Křižanovský, Pavel Kudelásek, Jaroslav Kulhan, Libor Mašek, Hana Mullerová, Petr Nouzovský, Jitka Nováková, Jindřich Pazdera, Miroslav Petráš, Jiří Rajniš, Radim Sedmidubský, František Souček, Petr Šporcl, Ludmila Štětinová, Tomáš Strašil, Renata Strašrybková, Jiří Valenta, Pavel Verner, Dana Vlachová, Jiří Vodička, Tomáš Vybíral

 • DŘEVĚNÉ DECHOVÉ NÁSTROJE
  vedoucí oddělení Mgr. Miroslav Lopuchovský
  Vladislav Borovka, Julie Braná , Ludmila Darjanin Peterková, Pavel Fiedler, Tomáš Františ, Jan Hoďánek, Lukáš Kořínek, Jakub Kydlíček, Miroslav Lopuchovský, Jan Novotný, Roman Novotný, Jan Ostrý, Miroslav Plechatý, Milan Polák, Jan Riedlbauch, Ondřej Roskovec, Michaela Roubalová, Jana Ryšková, Pavel Škrna, Jan Thuri, Pavel Tylšar, Michael Verner

 • ŽESŤOVÉ NÁSTROJE
  vedoucí oddělení Mgr. Josef Šimek
  Zdeněk Divoký, Václav Ferebauer, Jaroslav Halíř, Petr Hernych, Miroslav Kejmar, Karel Malimánek, Jiří Šedivý, Josef Šimek, Jana Švadlenková

 • BICÍ NÁSTROJE
  vedoucí oddělení Pavel Razím
  Petr Holub, Radek Krampl, Václav Mazáček, Pavel Razím, Pavel Rehberger, Oldřich Šatava, Rudolf Výborný

 • AKORDEON
  vedoucí oddělení Mgr. Ladislav Horák
  Ladislav Horák, Josef Hřebík, Jiří Lukeš

 • KYTARA
  vedoucí oddělení Mgr. Václav Kučera, ArtD.
  Václav Kučera, Jaroslav Novák, Lukáš Štěpánek, Patrick Vacík

 • HUDEBNĚ DRAMATICKÉ ODDĚLENÍ
  Vedoucí oddělení Ilona Svobodová
  Karel Basák, Vladislav Beneš, Radek Brož, Eliška Burkert Nezvalová , Marta Cihelníková, Michaela Doláková, Dalibor Gondík, Magdaléna Gracerová Chrzová, Adéla Hájková, Dita Hořínková Vích, Martin Hruška, Kateřina Iváková, Jan Ježek, Dita Kándlová, Petra Kohoutová, Zuzana Koliandrová, Libuše Králová, Ivan Krob, Kateřina Macháčková, Galla Macků, Ivana Mikulčíková, Jitka Nerudová, Monika Nováková, Petr Pachl, Jan Potměšil, Jana Potočková, Alena Průchová, Eva Režnarová, Alena Rychetská, Jakub Šafr, Pavel Šimák, Vanda Švarcová, Ilona Svobodová, Věra Tichá, Tomáš Trapl, Tomáš Turek, Jakub Urban, Eva Vaňková, Zdeněk Vejvoda, Kateřina Vlková

 • ODDĚLENÍ POPULÁRNÍ HUDBY
  vedoucí oddělení Mgr. Jana Balašová Trčková
  Jana Balašová Trčková, Peter Binder, Martin Blažek, Jiří Březík, Lukáš Čunta, Eva Deáková, Apolena Dobešová, Radan Dolejš, Vladimír Figar, Hana Fryčová, Ludmila Genzerová, Alena Grillová Tesařová, Vítězslav Hádl, Adéla Hájková, Dita Kándlová, Petr Malásek, Dana Morávková, Ludmila Nopová, Petr Ožana, Lukáš Pečenka, Alena Průchová, Taťána Roskovcová, David Solař, Josef Štágr, Karel Štolba, Eva Svobodová, Pavel Vaněk, Marián Vojtko

 • KLAVÍRNÍ PRAKTIKUM
  vedoucí oddělení Karel Prokop
  Drahomíra Beníšková Pellantová, Aneta Dorůžková-Majerová, Eva Doušová, Jiří Holeňa, Jana Hrušková, Aleš Kaňka, Eva Koďousková, Jiří Kollert, Michaela Lábová, František Maxián, Radomír Melmuka, Jana Nácovská, Jelena Nosková, Karel Prokop, Martin Rada, Zora Štalmachová, Martin Vojtíšek

 • INSTRUMENTÁLNÍ KOREPETICE
  vedoucí oddělení Miroslava Trnková
  Daniela Foltýnová, Hana Forsterová, Alena Grešlová, Martina Hájková, Helena Holubová, Silvie Ježková, Ludmila Juránková, Hana Kimelová, Miloslava Machová, Alina Martynova, Jarmila Panochová, Michaela Prokopová, Miroslava Trnková

 • ODBORNÁ HUDEBNÍ TEORIE
  vedoucí oddělení PaedDr. Veronika Höslová
  Hanuš Bartoň, Alexandros Charalambidis, Jan Dřízal, Jitka Gemrotová, Eva Hazdrová Kopecká, Veronika Höslová, Alena Jelínková, Vladimír Kiseljov, Tomáš Krejča, Terezie Minářová Výborná, Roman Mlejnek, Miroslav Mužík, Michal Novenko, Ondřej Novotný, Jiří Pazour, Magdaléna Saláková, Alžběta Semrádová, Martin Šochman, Miloš Štědroň, Marek Valášek, Lukáš Vendl, Karel Veverka, Tereza Vyplelová Machová

 • VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚTY A CIZÍ JAZYKY
  vedoucí oddělení Mgr. Karla Kubíčková
  Hennawi Chade, Vojtěch Čurda, Klára Dolejšová, Markéta Halířová, Regina Hořejší, Anthony Johns, Michael Kňažko, Eva Králová, Karla Kubíčková, Timothy Lloyd, Vladimíra Míchalová, Terezie Minářová Výborná, Lenka Strnadová, Terezie Švarcová, Berta Svobodová, David Urbánek