Adresář - Administrativní kontakty

Hlavní budova | Pálffyovský palác | Vedlejší budova
Administrativní kontakty | vše
  Oddělení:
Jméno Oddělení Telefon
Čech Petr, MgA. ArtD.
ředitel
varhany
VARHANY a CEMBALO  222 327 206
Horák Ladislav, Mgr.
statutární zástupce ředitele - personální záležitosti, styk s médii a sponzorské aktivity
vedoucí oddělení
AKORDEON  222 325 795
Höslová Veronika, PaedDr.
zástupce ředitele - studijní záležitosti (přijímací a přestupové zkoušky, maturity a absolventské zkoušky)
vedoucí oddělení odborné teorie
ODBORNÁ HUDEBNÍ TEORIE  770 178 081
Dolejšová Klára, Mgr.
zástupce ředitele - studijní záležitosti, výchovná činnost
občanská nauka, pedagogika
VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚTY A CIZÍ JAZYKY  734 832 540
Balašová Trčková Jana, Mgr.
zástupce ředitele, divadelní činnost, vedoucí odloučeného pracoviště Křížovnická
vedoucí oddělení, pop zpěv
ODDĚLENÍ POPULÁRNÍ HUDBY  739623651
Vendl Lukáš, MgA., Ph.D.
zástupce ředitele - koncertní činnost, mezinárodní kontakty, zahraniční studenti, dislokace výuky
zástupce ředitele, hudební teorie, hra generálbasu
ODBORNÁ HUDEBNÍ TEORIE
VARHANY a CEMBALO
603 288 023
Knížková Marcela
asistentka ředitele
   222 327 206
Kružíková Soňa, Ing.
studijní oddělení - referentka
   222 320 967
Kaňková Karolína
studijní oddělení - referentka
   222 320 967
Kratochvílová Emilie
koncertní oddělení a zahraniční studenti - referentka
 
224 815 409
Vimrová Hana
ekonomický úsek - vedoucí
   222 321 830
Churáčková Jarmila
ekonomický úsek - hospodářka, pokladní
 
222 321 833
Třešňáková Anna
ekonomický úsek - účetní
   222 321 830
Helmová Radka
PAM - personální oddělení
   222 327 206
Váňa Michal
provozní úsek - vedoucí
   222 321 833
Palečková Pavlína
provozní úsek
   222 321 833
Hejlová Michaela
archiv a knihovna - vedoucí
 
257 535 432
Mullerová Lucie
PAM , referentka
   222 327 206
Pospíšilová Veronika , Mgr.
vedoucí divadelního studia (DIK)
   739 408 858