Adresář - Administrative contacts

Hlavní budova | Pálffyovský palác | Vedlejší budova
Administrativní kontakty | vše
  Oddělení:
Jméno Oddělení Telefon
Balašová Trčková Jana, Mgr.
zástupce ředitele, divadelní činnost, vedoucí odloučeného pracoviště Křížovnická
vedoucí oddělení, pop zpěv
ODDĚLENÍ POPULÁRNÍ HUDBY  739623651
Čech Petr, MgA. ArtD.
ředitel
varhany a odborná teorie
VARHANY a CEMBALO  222 327 206
Churáčková Jarmila
ekonomický úsek - hospodářka, pokladní
 
222 321 833
Dolejšová Klára, Mgr.
zástupce ředitele - studijní záležitosti, výchovná činnost
občanská nauka, pedagogika
VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚTY A CIZÍ JAZYKY  734 832 540
Duchnová Michaela
studijní oddělení - referentka
 
222 320 967
Hejlová Michaela
archiv a knihovna - vedoucí
 
257 535 432
Helmová Radka
PAM - personální oddělení
   222 327 206
Holánková Eva
studijní oddělení - referentka
   222 320 967
Horák Ladislav, Mgr.
statutární zástupce ředitele - personální záležitosti, styk s médii a sponzorské aktivity
vedoucí oddělení
AKORDEON  222 325 795
Höslová Veronika, PaedDr.
zástupce ředitele - studijní záležitosti (přijímací zkoušky, maturitní zkoušky, absolventské zkoušky)
vedoucí oddělení odborné teorie
ODBORNÁ HUDEBNÍ TEORIE  770178081
Kaňka Aleš, MgA.
zástupce ředitele - koncertní činnost, mezinárodní kontakty, zahraniční studenti, dislokace výuky
INSTRUMENTÁLNÍ KOREPETICE  222 325 395
Knížková Marcela
asistentka ředitele
   222 327 206
Kratochvílová Emilie
koncertní oddělení a zahraniční studenti - referentka
 
224 815 409
Palečková Pavlína
provozní úsek
   222 321 833
Pospíšilová Veronika , Mgr.
vedoucí divadelního studia (DIK)
   739 408 858
Třešňáková Anna
ekonomický úsek - účetní
   222 321 830
Váňa Michal
provozní úsek - vedoucí
   222321833
Vimrová Hana
ekonomický úsek - vedoucí
   222 321 830