Absolventské párce


Nejzazší termín odevzdání absolventských prací je pondělí 13. května do rukou vedoucího práce. Práce odevzdané po tomto termínu nebude možné obhajovat v jarním termínu!

Dokumenty ke stažení