Pozdravy z Pražské konzervatoře na YouTube

Na základě opatření ministerstva zdravotnictví se ruší veškeré veřejné akce školy až do odvolání.

Připravili jsme však pro Vás pozdrav z koncertního sálu Pražské konzervatoře
ve formě 4 koncertů on-line!


Úvodní pozdrav ředitele Pražské konzervatoře


První koncert 4. 5. 2020:

Jakub Kydlíček a Lukáš Vendl


Druhý koncert 7. 5. 2020:

Ivo Kahánek


Třetí koncert 11. 5. 2020:

Kristina Nouzovská Fialová, Petr Nouzovský, Ladislav Horák


Čtvrtý koncert 14. 5. 2020:

Adam Plachetka, Jiří Vodička, Petr Čech


Rozhovor s ředitelem Pražské konzervatoře na radiu Classic