Jednota pro zvelebení hudby v Čechách

Veškeré informace o činnosti znovuobnovené Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
najdete na http://www.jzhc.cz