Divadlo konzervatoře

Divadlo konzervatoře je jako součást Pražské konzervatoře určeno pro inscenační praxi studentů 5. a 6. ročníků. Na tvorbě inscenací se ve spolupráci se studenty podílí profesionální režiséři, výtvarníci, choreografové, hudební skladatelé a další. Divadlo Konzervatoře tak zaujímá význačné místo při završení studia na hudebně dramatickém oddělení tím, že výsledky práce studentů nejsou izolovány ve školních zdech, ale naopak nabídnuty širokému publiku. Tento kontakt s běžným divadelním provozem a diváckou obcí klade vysoké nároky nejen na úroveň celé inscenace, ale také na studenty samotné, na jejich schopnosti a dovednosti nabyté v prvních čtyřech letech studia.

21.února 2011 byl zahájen pravidelný provoz nové divadelní scény v hlavní budově konzervatoře - DIVADLA NA REJDIŠTI. Divadlo vzniklo přestavbou orchestrálního sálu, projekt byl financován z finančních mechanizmů EHP/Norsko za spoluúčasti hl.m. Prahy. Zrodil se tak nový pražský divadelní prostor se svébytným repertoárem a specifickou atmosférou. Pravidelný provoz vlastního divadla má zásadní význam pro jevištní praxi studentů.

V divadle Na Rejdišti jsou kromě činoherních představení studentů hudebně-dramatického oddělení uváděny též operní, operetní a muzikálové inscenace studentů zpěvu.

„ ….JAKO NELZE VYCHOVAT Z NĚKOHO NÁMOŘNÍKA NA SUCHÉ ZEMI, TAK NIKDO NEDOKÁŽE VYCHOVAT HERCE PRO TVORBU NA JEVIŠTI BEZ JEVIŠTĚ.“ Miroslav Haller

Podrobnější informace o činnosti divadla konzervatoře naleznete na www.divadlokonzervatore.cz

Vedoucí divadla Pražské konzervatoře: Mgr. Veronika Pospíšilová


KDE NALEZNETE DIVADLO NA REJDIŠTI
mapa


Foto divadla
Foto divadla II
© Mgr. Pavel Dosoudil