Knihovna Pražské konzervatoře, specializovaná knihovna