Pražská harfa

Bližší informace a e-přihláška bude nadále na novém webu PK:

PRAŽSKÁ HARFA - NOVÝ WEB