Pražská harfa

Bližší informace a e-přihláška bude nadále na novém webu PK:

PRAŽSKÁ HARFA - NOVÝ WEB



logo V sobotu 12. 12. 2020 se uskuteční

II. ročník soutěžní přehlídky konzervatoří a hudebních gymnázií ČR ve hře na harfu


Přihlášky on-line budou zprovozněny v nejbližší době

K repertoáru soutěže:


6. 12. uplyne 100 let od smrti Karla Kovařovice (1862-1920). Kovařovic vystudoval na Pražské konzervatoři harfu u prof. V. A. Staňka (dalšími nástroji, které zde studoval, byly klavír a klarinet). Od svých 17 let byl harfistou orchestru Prozatímního divadla, pak přešel do orchestru Národního divadla. Kompozici studoval u Zdeňka Fibicha. Později se začal věnovat hlavně dirigování. Posledních dvacet let svého života byl šéfem opery Národního divadla v Praze. Dnes je skladatelsky znám spíše jako autor oper (např. Psohlavci) či Klavírního koncertu f moll, ale jeho kompozice pro harfu mají důležité místo v literatuře pro tento nástroj. Jsou psány v pozdně romantickém stylu a technicky nezapřou, že skladatel hru na harfu ovládal na mistrovské úrovni.



Skladba Blízká krajina byla zkomponována v srpnu 2016 tehdejším ředitelem Pražské konzervatoře Pavlem Trojanem (1956) pro I. ročník soutěže Pražská harfa. Kompozice se setkala s velkým ohlasem, a proto ji zařazujeme i do II. ročníku soutěže jako jednu z volitelných skladeb.

Soutěž je jednokolová.

Soutěžní repertoár:


I. kategorie (1.-3. ročník konzervatoře nebo kvinta, sexta a septima gymnázia):
a/ 1 skladba dle výběru z následujících: Arabeska pro harfu Karla Kovařovice NEBO Blízká krajina Pavla Trojana
b/ 1 skladba z období renesance, baroka nebo klasicismu (dle výběru soutěžícího)
c/ 1 skladba z období od romantismu až po hudbu 21. století (dle výběru soutěžícího)
Celkový časový limit 10 - 18 minut.

II. kategorie (4.-6. ročník konzervatoře nebo oktáva gymnázia):
a/ 1 skladba dle výběru z následujících: Fantasie pro harfu Karla Kovařovice NEBO Blízká krajina Pavla Trojana
b/ 1 skladba z období renesance, baroka nebo klasicismu (dle výběru soutěžícího)
c/ 1 skladba z období od romantismu až po hudbu 21. století (dle výběru soutěžícího)
Celkový časový limit 12 - 20 minut.

Hra zpaměti je podmínkou.
Pořadí, v němž skladby zazní, je na uvážení soutěžícího.
Soutěžící může překročit časový limit nejvýše o 1 minutu, poté bude jeho výkon porotou přerušen. Přerušení nemá vliv na hodnocení.

Notové materiály ke stažení:


Kovařovic: Arabeska

Trojan: Blízká krajina

Kovařovic: Fantasie