SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA KONZERVATOŘÍ A HUDEBNÍCH GYMNÁZIÍ ČR

Bližší informace a e-přihláška bude nadále na novém webu PK:

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA - NOVÝ WEB