MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o mimořádném opatření k ochraně obyvatelstva oznamuji, že od 11. 3. 2020 není žákům povolen vstup do budov Pražské konzervatoře až do odvolání.
Dalším opatřením ministerstva zdravotnictví se také ruší veškeré veřejné akce školy až do odvolání.
Podrobné informace sledujte na webových stránkách školy.

MgA. Petr Čech, ArtD.
ředitel