Ubytování & stravování

Možnosti ubytování v domovech mládeže (nejsou zařízením konzervatoře)

Chlapci i dívky
 • DM Na Třebešíně 2279/69, 108 00 Praha 10, tel.: 274 777 341-5, 274 774 271
 • DM Studentská 10, 160 00 Praha 6, tel.: 224 319 634, 224 321 295
 • DM Roškotova 4/1692, 140 00 Praha 4, tel.: 241 046 944
Dívky
 • DM Neklanova 147/32, 120 00 Praha 2, tel.: 224 915 532-3
 • DM Ditrichova 15, 120 00 Praha 2, tel.: 224 915 380, 224 917 050, 224 917 942
 • Křesťanský DM Francouzská 1, 110 00 Praha 1, tel.: 222 515 211, 222 511 618
 • Katolický domov studujících Černá 1610/14, 110 00 Praha 1, tel.: 224 934 496, 224 934 856
 • DM Pobřežní 6, 186 00 Praha 8, tel.: 224 810 339

Možnosti stravování

 • Školní jídelna SPŠ Dušní 19, 110 00 Praha 1
 • bufet v budově Na Rejdišti
 • restaurace ve vedlejší budově (Pálffyovský palác - Valdštejnská 14, Praha 1 Malá Strana)