Přijímací zkoušky

Pro přijímání ke studiu stanovuji přijímací řízení pro obory vzdělání s talentovou zkouškou:

82-44-N/001   Hudba
82-45-N/001   Zpěv
82-47-N/001   Hudebně dramatické umění

Forma vzdělávání: denní

Mgr. Pavel Trojan, ředitelPočet skupin 1. ročníků:

kód oboru (KKOV) Název oboru maximální počet skupin
82-44-N/001 Hudba 5
82-45-N/001 Zpěv 2
82-47-N/001 Hudebně dramatické umění 1

Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení:

kód oboru (KKOV) Název oboru Nejvyšší možný počet uchazečů
82-44-N/001 Hudba 65
82-45-N/001 Zpěv 20
82-47-N/001 Hudebně dramatické umění 14

Obecné informace o přijímání ke vzdělávání do prvního ročníku

Ke vzdělávání do prvního ročníku Pražské konzervatoře se přijímají uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. Předchozí studium na ZUŠ není nutnou podmínkou.

Přijímací řízení se koná formou talentové zkoušky.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí jsou zasílána do 10. února.


UPOZORNĚNÍ:

Pro přihlášení ke studiu je třeba užít formulář přihlášky SEVT Vzor SŠ a K – talentová zk.

Žádáme zákonné zástupce nezletilých uchazečů (rodiče),aby laskavě na přihlášce ke studiu VŽDY uváděli:

  • svoje jméno a příjmení
  • svoji adresu
  • telefonní kontakt

Dále upozorňujeme,že na přihlášce nesmí chybět lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu na Pražské konzervatoři.


Talentová zkouška

se skládá v oborech hudby a zpěv (tedy kromě oboru herectví - hudebně dramatické umění)

ze dvou základních složek:
a) všeobecná hudební zkouška (všeobecná část)
b) praktický umělecký výkon v hlavním oboru (speciální část)


Termín pro podání přihlášek ke studiu

do 30. listopadu řediteli konzervatoře

Talentové zkoušky probíhají v 2. polovině ledna. Pozvánky jsou zasílány nejpozději 14 dnů před konáním talentové zkoušky.


HUDBA

skladba, skladba a aranžování, dirigování, klavír, varhany, housle, viola, violoncello, kontrabas, harfa, flétna, hoboj, fagot, klarinet, trubka, lesní roh, pozoun, tuba, saxofon, akordeon, kytara, bicí nástroje

ZPĚV

zaměření: klasický zpěv, populární zpěv

HUDEBNĚ DRAMATICKÉ UMĚNÍ

zaměření: herectví