Základní informace o škole

Pražská konzervatoř, Na Rejdišti 1, 110 00 Praha 1
telefon: 222 327 206, 222 321 833, fax: 222 326 406, e-mail: conserv@prgcons.cz
IČO: 7083 7911, IZO školy: 000638242, zřizovatel školy: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1

Stručná charakteristika školy

Jde o šestiletou střední školu, poskytující úplné střední a vyšší odborné vzdělání v oborech dále uvedených. Studium je zakončeno absolutoriem. Kromě odborných praktických a teoretických předmětů se ve škole vyučují i předměty všeobecně vzdělávací, ovšem se specifickým zaměřením k budoucí profesi studenta. Žáci mohou ukončit studium také maturitou, nejdříve však po čtvrtém ročníku. Škola má rozsáhlé zahraniční styky zve přední pedagogy z Evropy i USA ke stážím, studenti i jejich komorní a orchestrální tělesa vyjíždějí do zahraničí ke koncertům nebo na soutěže. Na škole vyučují přední čeští instrumentalisté, herci a zpěváci a řada vysokoškolských pedagogů, zejména z AMU. Stále vzrůstá počet studentů přicházejících ze zahraničí.

  • Konzervatoř dnes
  • Zahraniční studenti
  • Archiv a knihovna

Přijímací zkoušky

V rámci přijímacích zkoušek se zjišťuje talent ke zvolenému oboru a dosud získané nástrojové (pěvecké, apod.) dovednosti uchazeče. Přihlíží se rovněž k prospěchu na škole odkud uchazeč přichází. Požadovaný minimální rozsah zkouškového repertoáru dle oborů najdete ZDE. Součástí přijímací zkoušky v hudebních a pěveckých oborech je též zkouška z hudební nauky. Požadované minimální požadavky najdete ZDE. Přijímací zkoušky probíhají v druhé polovině ledna. Přijímáme pouze uchazeče s ukončenou povinnou školní docházkou.

Datum podání přihlášek ke studiu
  • žáci základních škol do 15. listopadu ředitelům svých škol
  • ostatní uchazeči do 30. listopadu řediteli konzervatoře
Talentové zkoušky proběhnou ve 2. polovině ledna. Přihlášení uchazeči k nim budou písemně pozváni.

Výuka cizích jazyků

angličtina, francouzština, němčina, italština.