Seznam oddělení Pražské konzervatoře

 • SKLADBA

  vedoucí oddělení Mgr. Otomar Kvěch

 • DIRIGOVÁNÍ

  vedoucí oddělení Mgr. Miriam Němcová

 • KLAVÍR

  vedoucí oddělení MgA. Milan Langer

 • VARHANY

  vedoucí oddělení Prof. Jan Hora

 • ZPĚV

  vedoucí oddělení Jitka Soběhartová

 • SMYČCOVÉ NÁSTROJE

  vedoucí oddělení Mgr. Pavel Kudelásek

 • DECHOVÉ DŘEVĚNÉ NÁSTROJE

  vedoucí oddělení Mgr. Miroslav Lopuchovský

 • DECHOVÉ ŽESŤOVÉ NÁSTROJE

  vedoucí oddělení Mgr. Bedřich Tylšar

 • BICÍ NÁSTROJE

  vedoucí oddělení Pavel Razím

 • AKORDEON

  vedoucí oddělení Mgr. Ladislav Horák

 • KYTARA

  vedoucí oddělení Mgr. Václav Kučera

 • HUDEBNĚ DRAMATICKÉ ODDĚLENÍ

  vedoucí oddělení Eva Vaňková-Vosková

  • herectví

   vedoucí úseku František Laurin

  • zpěv

   vedoucí úseku Alena Rychetská

  • pohybové disciplíny

   vedoucí úseku Blanka Burianová

 • ODDĚLENÍ POPULÁRNÍ HUDBY

  vedoucí oddělení Lída Nopová

 • POVINNÝ KLAVÍR

  vedoucí oddělení Karel Prokop

 • INSTRUMENTÁLNÍ KOREPETICE

  vedoucí oddělení Miroslava Trnková

 • ODBORNÁ HUDEBNÍ TEORIE

  vedoucí oddělení PhDr. Miroslav Střelák

 • PEDAGOGIKA

  vedoucí oddělení PhDr. Jarmila Kotůlková

 • VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚTY A CIZÍ JAZYKY

  vedoucí oddělení PhDr. Ivo Bartoš