Harmonogram školního roku 2009/2010

1.9. (úterý) Zahájení školního roku
14. - 18.9.
(pondělí - pátek)
Náhradní termín hodnocení za 2.pololetí školního roku 2008/09
25.9. (pátek) Náhradní termín maturitních zkoušek (opravné mat. zkoušky)
23.10. (pátek) Mimořádná pedagogická rada
29. a 30.10.
(čtvrtek - pátek)
Podzimní prázdniny + 28.10.08 státní svátek (středa)
7.11. (sobota) Den otevřených dveří (9:00 - 13:00 hod.)
10.11. (úterý) ČTVRTLETNÍ pedagogická rada
18.11. (středa) Setkání rodičů s ředitelem 16:00 hod. a třídní schůzky (1.-4.roč.) – od 17:00 hod.
23.12.2009 – 1.1.2010
(středa - pátek)
Vánoční prázdniny - výuka začne v pondělí 4.1.2010
11. - 15.1.
(pondělí - pátek)
Pololetní zkoušky z hlavních oborů
21.1. (čtvrtek) POLOLETNÍ pedagogická rada
18. - 29.1. Talentové zkoušky
28.1. (čtvrtek) Rozdávání vysvědčení – ukončení vyučování v 1.pololetí
29.1. (pátek) Jednodenní pololetní prázdniny
1.3. - 7.3.
(pondělí - neděle)
Jarní prázdniny
12.3. a 19.3. Náhradní termín pro hodnocení žáků za 1. pololetí
1. - 2.4. (čt - pá) Velikonoční prázdniny
5.4. (pondělí) Velikonoční svátek
7.4. (středa) Maturitní písemné práce
15.4. (čtvrtek) TŘIČTVRTĚLETNÍ pedagogická rada
13.5. - 14.5.
(čtvrtek - pátek)
Ročníkové zkoušky z hlavního oboru žáků 4. ročníků přihlášených k maturitě
19.5. (středa) Pedagogická rada MATURANTI - ABSOLVENTI (13.00 – 15.30)
24.5. - 26.5.
(pondělí - středa)
Praktické maturity
31.5. - 4.6.
(pondělí - pátek)
Studijní volno maturantů k maturitním zkouškám
7.6. – 11.6.
(pondělí - pátek)
Ústní maturity
7.6.-11.6.
(pondělí - pátek)
Ročníkové zkoušky z hlavního oboru (netýká se maturantů a absolventů)
7.6.-11.6.
(pondělí - pátek)
Studijní volno k absolventským zkouškám
14.6.- 18.6.
(pondělí - pátek)
Absolventské zkoušky
21.6. (pondělí) ZÁVĚREČNÁ pedagogická rada
30.6. (středa) Rozdávání vysvědčení
1.7. - 31.8. Hlavní prázdniny
27.8. a 30.8.
(pátek a pondělí)
Opravné zkoušky z teorie (od 9:00 hod.) a povinného nástroje (od 13:30 hod.)
31.8. (úterý) Dodatečné a opravné zkoušky z hlavního oboru
1.9. (středa) ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2010/11