Krátkodobé pronájmy prostor Pražské konzervatoře

Komorní sál konzervatoře – Pálffyovský palác
(Společenské akce, svatby, prezentační akce, koncerty s profesionální agentáží)
5000 Kč/1 hod
Komorní sál konzervatoře – Pálffyovský palác
(koncerty ZUŠ, občanská sdružení, neziskové organizace, apod.)
2000 Kč/1 hod
Salonek Pálffyovského paláce 600 Kč/1 hod
tříhodinový pronájem 1500 Kč
při pronájmu nad 3 hod. do 24 hod. 2500 Kč
Orchestrální sál Na Rejdišti 1500 Kč/1 hod
Učebny/zkušebny v obou budovách
(cena pouze pro pedagogy a žáky školy)
200 Kč/1 hod
Učebny/zkušebny v obou budovách
(v ostatních případech)
500 Kč/1 hod

Pokud nájemce použije při pronájmu sálu Pálffyovského paláce zde umístěný klavír, zvyšuje se cena nájmu o 1000 Kč. Při použití klavíru v ostatních prostorách se cena zvyšuje o 500 Kč.

Ke všem cenám bude připočtena DPH v aktuální výši.