Krátkodobé pronájmy prostor Pražské konzervatoře

Pronájem sálu včetně šaten, služby kustoda, bezpečnostní a požární ostrahy, židlí a notových pultů.
Koncertní sál Pražské konzervatoře Na Rejdišti.
Pronájem sálu včetně šaten, služby kustoda, bezpečnostní a požární ostrahy, židlí a notových pultů.
Při vícedenním pronájmu může být dohodnuta smluvní cena.
10.000 Kč/hod
Koncertní sál Pražské konzervatoře - Na Rejdišti
(neziskové organizace, občanská sdružení, apod.)
Pronájem sálu včetně šaten, služby kustoda, bezpečnostní a požární ostrahy, židlí a notových pultů.
Při vícedenním pronájmu může být dohodnuta smluvní cena.
5.000 Kč/hod
Koncertní sál Pražské konzervatoře - Na Rejdišti
(školy zřizované MHMP)
(3 hodinový pronájem sálu včetně šaten, kustoda, bezpečnostní a požární ostrahy, židlí a notových pultů)
10.000 Kč
Koncertní sál PK – zkouška 2.000 Kč/hod

Pronájem koncertního křídla STEINWAY model D-274 ( r.v. 2011) včetně ladění 2.000,-
Pronájem koncertního křídla STEINWAY model D-274 ( r.v. 2019) včetně ladění 4.500,-
Pronájem dvoumanuálového cembala Vyhnálek (francouzská kopie) 2.500,-

Pronájem jednomanuálového cembala Vyhnálek (vlámská kopie) 1.000,-

Pronájem harfy (Salvi, Kamaq) 1.000,-

Pronájem sady tympánů Adams 1.000,-

Ke všem cenám bude připočtena DPH v aktuální výši.

Ceník nahrávacího studia 2019

Technické vybavení nahrávacího studia koncertního sálu

Technické vybavení nahrávacího studia X3Komorní sál konzervatoře – Pálffyovský palác
5000 Kč/hod
Komorní sál konzervatoře – Pálffyovský palác
(koncerty ZUŠ, občanská sdružení, neziskové organizace, apod.)
2000 Kč/hod
Salonek Pálffyovského paláce 800 Kč/hod
Učebny/zkušebny v obou budovách
(cena pouze pro zaměstnance a žáky školy)
200 Kč/1 hod
Učebny/zkušebny v obou budovách
500 Kč/1 hod

Pokud nájemce použije při pronájmu sálu Pálffyovského paláce zde umístěný klavír (Yamaha C7) nebo cembalo (Ammer) , zvyšuje se cena nájmu o 1000 Kč. Při použití klavíru v ostatních prostorách se cena zvyšuje o 500 Kč.

Ke všem cenám bude připočtena DPH v aktuální výši.

Bližší informace: Tel.: +420 603 288 023
MgA. Lukáš Vendl, Ph.D., zástupce ředitele