Krátkodobé pronájmy prostor Pražské konzervatoře

Koncertní sál Pražské konzervatoře - Na Rejdišti
Pronájem sálu pro koncert včetně šaten a místnosti režie, služby kustoda a bezpečnostní a požární ostrahy + 1 hod zkoušky. (Při vícehodinovém pronájmu se délka zkoušky domlouvá individuálně.)
12.000 Kč/hod
Koncertní sál Pražské konzervatoře - Na Rejdišti
(neziskové organizace, občanská sdružení, apod.)
Pronájem sálu pro koncert včetně šaten a místnosti režie, služby kustoda a bezpečnostní a požární ostrahy + 1 hod zkoušky. (Při vícehodinovém pronájmu se délka zkoušky domlouvá individuálně.)
7.000 Kč/hod
Koncertní sál Pražské konzervatoře - Na Rejdišti
(školy zřizované MHMP)
(3 hodinový pronájem sálu včetně zázemí, kustoda a bezpečnostní a požární ostrahy)
10.000 Kč
Koncertní sál PK – zkouška 8.000 Kč/hod
Koncertní sál PK – zkouška
(neziskové organizace, občanská sdružení, ZUŠ, apod.)
4.000 Kč/hod

Pronájem koncertního křídla STEINWAY model D-274 ( r.v. 2011) včetně ladění 2.500,-
Pronájem klavíru STEINWAY model C-227 ( r.v. 1993) včetně ladění 1.000,-
Pronájem cembala SASMANN 210 cm (r.v. 1965) včetně ladění 1.000,-

Při celodenním (vícedenním) pronájmu může být cena stanovena dohodou.

Ke všem cenám bude připočtena DPH v aktuální výši.

Ceník nahrávacího studia

Technické vybavení nahrávacího studia koncertního sálu

Technické vybavení nahrávacího studia X3Komorní sál konzervatoře – Pálffyovský palác
(Koncerty s profesionální agentáží)
5000 Kč/hod
Komorní sál konzervatoře – Pálffyovský palác
(koncerty ZUŠ, občanská sdružení, neziskové organizace, apod.)
2000 Kč/hod
Salonek Pálffyovského paláce 800 Kč/hod
Učebny/zkušebny v obou budovách
(cena pouze pro zaměstnance a žáky školy)
200 Kč/1 hod
Učebny/zkušebny v obou budovách
(v ostatních případech)
500 Kč/1 hod

Pokud nájemce použije při pronájmu sálu Pálffyovského paláce zde umístěný klavír (Yamaha C7) nebo cembalo (Ammer) , zvyšuje se cena nájmu o 1000 Kč. Při použití klavíru v ostatních prostorách se cena zvyšuje o 500 Kč.

Ke všem cenám bude připočtena DPH v aktuální výši.