Aktuality


Tělesná výchova žáků 1.-3. ročníku začíná až od 17.9.

Výuka bude probíhat v tělocvičně č. IV. v Tyršově domě (Újezd 450, Praha 1 - Malá Strana),
kromě 3. A, B, C, - hoši od 8.oo do 9.3o v úterý, která bude v tanečním sále v Křížovnické ul.Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů.

Oznamujeme, že ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) byl pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO - data protection officer) jmenován pro naši školu:
PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D., e-mail: gdpr@skacelik.cz