Aktuality

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

NA PRAŽSKÉ KONZERVATOŘI

se koná

v sobotu 8. listopadu 2014

od 9.oo do 13.oo hod
v hlavní budově školy v Praze l, Na Rejdišti l.

Program:
 • Informace o požadavcích k talentovým zkouškám
 • Setkání s pedagogy jednotlivých oborů
 • Konzultace vašeho repertoáru
 • Písemný test všeobecné části talentových zkoušek

 • Informační schůzka s pedagogy Dramatického oddělení
  se koná od 10.oo a 11.3o hod


 • Přihlášky ke studiu přijímáme do 30.11.2013

  Talentové zkoušky se uskuteční od 19. do 29. ledna 2015.

  Těšíme se na Vaší účast.
  Vyhlášení voleb do školské rady

  Úterý 18.listopadu 2014 (od 13,00 hod. do 18,00 hod.)
  Středa 19.listopadu 2014 (od 13,00 hod. do 18,00 hod.)
  Čtvrtek 20.listopadu 2014 (od 8,00 hod. do 14,00 hod.)

  proběhnou volby do školské rady.

  Voleni budou DVA zástupci pedagogů a DVA zástupci zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků.

  Přihlášky kandidátů z řad pedagogů, zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků přijímá organizační výbor do 17. října 2014. Své písemné přihlášky stvrzené Vaším podpisem a s uvedením data narození a oddělení, kde vyučujete či studujete, prosím předávejte do sekretariátu ředitele. U zákonných zástupců uveďte jméno, příjmení a třídu nezletilého žáka, jehož zastupujete.

  V Praze dne 30.září 2014

  Za přípravný výbor:
  MgA. Petr Čech, ArtDr, doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D.

  Jednota pro zvelebení hudby v Čechách ve spolupráci s Pražskou konzervatoří

  pořádá 2. ročník festivalu

  KULTURA V SRDCI PRAHY


  pozvánka

  srdečně zveme všechny žáky, pedagogy i příznivce školy