Aktuality

Informace pro žáky k zahájení školního roku 2014/2015

Informace pro žáky


Termíny zkoušek nehodnocených žáků a žáků, kteří byli hodnoceni stupněm „nedostatečný“

27.8.2014 – Odborná a všeobecná teorie – od 8:30 hod.
28.8.2014 – Odborná a všeobecná teorie – od 8:30 hod.
29.8.2014 – Hlavní obory a další umělecké předměty – od 9:00 hod., Povinný klavír – od 10:00 hod.
Podrobný rozpis v sekci Studentům - Zkoušky.

Pracovní náplň pedagogů v přípravném týdnu 25.-29.8.2014:

 • Pondělí 25.8.
  - 9.oo schůze širšího vedení konzervatoře (vedoucí odd.)
  - 10.oo jednání jednotlivých oddělení (všichni pedagogové, kteří mají prac.smouvu přes prázdniny)
  - seminář k průběžnému zápisu známek v programu Bakaláři (pedagogové teoretické výuky)

 • Úterý 26.8.
  - 8.oo povinné školení BOZP a PO (všichni pedagogové, kteří mají prac.smouvu přes prázdniny)
  - 11.oo aktualizace učebních plánů (ročníkoví učitelé)

 • Středa 27.8. - pátek 29.8.
  - dodatečné a opravné zkoušky

 • Zasedání pedagogické rady (všichni pedagogové) se uskuteční v pondělí 1.9. od 14.oo
  v Koncertním sále


 • Úterý 2.9.
  - 8.3o povinné školení BOZP a PO (všichni pedagogové, kteří nastupují 1.9.)
  - 14.oo seminář Mgr. K.Dolejšové k protidrogové prevenci (vedoucí oddělení a pedagogové HDO)

  MgA.Pavel Trojan, ředitel  Přihlášky k podzimnímu termínu maturitních zkoušek jsou k dispozici na studijním oddělení školy a je třeba je odevzdat nejpozději vyplněné do 25.června 2014.

  Doc. Eduard Douša, zástupce ředitele

  Podzimní termín maturitních zkoušek 2014

  Informace k písemným zkouškám