Aktuality

Dodatečné zkoušky - pololetí 2017-2018

Byla vypsána výběrová řízení: pedagog hry na violu, pedagog klasického zpěvu.
Rekonstrukce fasády, střechy a hlavního schodiště Pálffyovského paláce

Od 1. března do konce července 2018 probíhají v Pálffyovském paláci rekonstrukční práce na fasádě, střeše a hlavním schodišti.

Hlavní schodiště a Komorní sál jsou uzavřeny a přístup do všech prostor paláce je možný po vedlejších schodištích. Na obou nádvořích i ve Valdštejnské ulici bude postupně postaveno lešení.

Koncerty i výuka sborového zpěvu jsou přesunuty do učebny č.210 dle původního rozvrhu.
Absolventské koncerty jsou přesunuty do sálu Konzervatoře Jana Deyla na Maltézském nám.

Při pohybu v prostorách paláce po dobu rekonstrukce
DBEJTE ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI !!!