AktualityDo druhého kola talentových zkoušek postupují tito uchazeči:


Hudebně dramatické uměníProjekt Nákup nových varhan do odborné učebny PK

Díky podpoře Evropské unie a Magistrátu hlavního města Prahy bude Pražská konzervatoř vybavena novými varhanami do odborné učebny pro zajištění výuky hlavního oboru „hra na varhany“ i dalších souvisejících odborných předmětů. Stavba nových varhan zásadním způsobem zkvalitní vzdělávání žáků napříč všemi obory.