Aktuality„Seznamte se“ - KURZ PRO VEŘEJNOST o hudbě a dramatickém umění

Informace pro žáky k zahájení školního roku 2016/2017

Přípravný týden 2016

Opravné zkoušky a náhradní klasifikace

Termíny podzimních maturitních zkoušek

Praktická zkouška (hlavní obor) - 12. 9. 2016
Ústní zkoušky z profilové části(dějiny oboru, teorie oboru) – 14. 9. 2016
Ústní zkoušky společné části
(český jazyk, cizí jazyk) – 16.9. 2016

Přesný časový rozpis bude zveřejněn koncem srpna na obvyklých místech Na Pražské konzervatoři

17.8. 2016 byly všem žákům, kteří konají podzimní maturitní zkoušku - společnou písemnou část, rozeslány mailem jednotlivě pozvánky k těmto zkouškám.
Spádovou školou, kde zkoušky proběhnou, je Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18.
Žádáme o mailové potvrzení převzetí pozvánky.
Pozvánku si můžete od 17.8. 2016 vyzvednout též proti podpisu na studijním oddělení Pražské konzervatoře.
Doc. E. Douša, zástupce ředitele
Komorní soubory pro šk. rok 2016/17

Komorní soubory
Pražská konzervatoř slaví 205 let