Aktuality


Informace pro žáky k zahájení školního roku 2017/18
Informace k zahájení
Informace pro pedagogy k zahájení školního roku 2017/18
Přípravný týden
Vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení - varhany
Vyhlášení dalšího kolaInformace pro maturující v podzimním termínu 2017.:

Písemné maturitní zkoušky proběhnou ve dnech 4.-8. 9. 2017.
Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek vydá MŠMT nejpozději do 15.8. 2017.
Pozvánky k písemným zkouškám budou v uvedeném termínu maturujícím neprodleně poslány mailem a budou též k vyzvednutí na studijním oddělení školy.

Termín ústních maturitních zkoušek společné části a profilových maturitních zkoušek je stanoven
na 15.9. 2017.

(Písemné maturitní zkoušky proběhnou na spádové škole ve dnech 4.-8. 9.2017).
Přesný rozpis ústních zkoušek bude zveřejněn koncem srpna 2017 v prostorách školy.

Termín absolventských zkoušek v podzimním termínu
- obhajoby absolventských prací, u nichž bylo uloženo dopracování při červnových absolventských zkouškách
- obhajoby absolventských prací, které absolventi neodevzdali v řádném termínu, a jež proběhly v červnu t.r. a opravné zkoušky je stanoven na 20.10. 2017.

Absolventské práce je třeba odevzdat ve třech vyhotoveních nejpozději měsíc před konáním absolventských zkoušek.
Přesný rozpis zkoušek bude zveřejněn v září 2017 v prostorách školy.

Doc. E.Douša, zástupce ředitele