AktualityOrganizace výuky červen 2016
Přihlášky k podzimnímu termínu maturitních zkoušek
si lze vyzvednout na studijním oddělení školy a vyplněné je nutno odevzdat
do 27.6. 2016 též na studijní oddělení Pražské konzervatoře.

Doc. E. Douša
Maturanti, kteří nepožádali o zaslání výsledkových dokumentů v informačním systému CERTIS CERMAT
si mohou vyzvednout na studijním oddělení školy Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky.

Doc. E. Douša
Pražská konzervatoř slaví 205 let