Aktuality

Přihlášky k podzimnímu termínu maturitních zkoušek jsou k dispozici na studijním oddělení školy a je třeba je odevzdat nejpozději vyplněné do 25.června 2014.

Doc. Eduard Douša, zástupce ředitele

Podzimní termín maturitních zkoušek 2014

Informace k písemným zkouškámOdložené a opravné absolventské zkoušky proběhnou v pátek 24.října 2014.
Absolventi, kteří budou obhajovat dopracovanou písemnou práci odevzdají text práce v trojím vyhotovení
nejpozději měsíc před konáním zkoušky na studijní oddělení školy.
Doc.E.Douša