Aktuality

Podzimní termín maturitních zkoušek 2014
Ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky (český jazyk a cizí jazyk), dále zkoušky profilové části maturitní zkoušky (dějiny divadla, dějiny hudby ) a taktéž praktické zkoušky z hlavního oboru maturitní zkoušky proběhnou
ve čtvrtek 18. září 2014 od 7,40 hodin.

Přesný časový rozpis je vyvěšen na obvyklých místech v budově Na Rejdišti.

doc. E. Douša, zástupce ředitele
Odložené a opravné absolventské zkoušky proběhnou v pátek 24.října 2014.
Absolventi, kteří budou obhajovat dopracovanou písemnou práci odevzdají text práce v trojím vyhotovení
nejpozději měsíc před konáním zkoušky na studijní oddělení školy.
Doc.E.Douša