Aktuality

Pražská konzervatoř vypisuje další kolo talentových zkoušek:

Obor vzdělání: 82-44-M/01, 82-44-P/01 HUDBA

pouze studijní zaměření: hra na klarinet, hra na lesní roh, hra na tubu, hra na varhany, hra na elektrickou kytaru.

Termín podání přihlášek:
do pátku 25. května 2018
řediteli konzervatoře.

Termín konání zkoušek: Úterý 5. června 2018
Počet volných míst: 4

MgA. Pavel Trojan, ředitel školy
Informace pro maturanty

Vzhledem k pokračující rekonstrukci střechy a fasády Pálffyovského paláce

bylo od 16.4. nutné kompletně uzavřít 2. patro tohoto objektu.
Výuka byla přesunuta do náhradních prostor - viz tabulka.

Přehled náhradních výukových prostor od 16.4.18

Koncerty žáků jsou od pondělí 16. dubna přesunuty z Malého sálu Pálffyovského paláce do hlavní budovy - č. 420 ve 4. patře.
Důvodem je pokračující rekonstrukce střechy a nutnost uzavření učeben ve druhém patře Pálffyovského paláce.